Arn - Tempelriddaren

Follow!

Historien om Arn och Cecilia utspelar sig i Sverige och Det Heliga Landet med ett rikt galleri av modiga riddare, mäktiga drottningar och svekfulla kungar. Det är en berättelse om krig och intriger, vänskap och svek, men också en berättelse om stor kärlek. År 1150 föds Arn Magnusson på Arnäs gård i Västra Götaland. Han uppfostras i kloster och blir en bildad ung man och en skicklig krigare. I Cecilia möter han den stora kärleken, en kärlek som gör dem till offer för striden mellan den andliga och världsliga makten. Cecilia spärras in i kloster och Arn skickas som tempelriddare till Det Heliga Landet där kriget rasar mellan kristna och muslimer. När Arn återvänder hem måste han kämpa för sin kärlek och det som har blivit hans livsmål: att ena Sverige till ett enda rike.

Rated with 9/10 by 1 users
Episode Description

1

Arn: The Knight Templar

Arn, the son of a high-ranking Swedish nobleman is educated in a monastery and sent to the Holy Land as a knight templar to do penance for a forbidden love.

2

Arn: The Kingdom at the End of the Road

Arn has served his term in the Holy land and returns home to be reunited with his beloved Cecilia. When he returns home, he discovers that political forces tries to separate him and Cecilia - but thanks to queen Blanka they can finally get married. Arn knows that war is looming and with his martial knowledge he starts to build an army at his new home at Forsvik.
Episode Description

1

Avsnitt 1

Det råder orostider i Arnäs och den sjuårige Arn drabbas av en svår olycka. Hans tillfrisknande blir ett tecken från Gud och den unge pojken sätts i kloster där han får utveckla sina många talanger.

2

Avsnitt 2

Arns färdigheter som krigare sprids och snart väntar större strider för honom. Känslorna mellan honom och Cecilia gror men ödet vill annat än att låta de tu slå sig till ro. Snart utkämpar de olika strider långt ifrån varandra.

3

Avsnitt 3

Arn har anlänt till det heliga landet och kastas rakt in i striderna. Han får namnet Arn de Ghotia och vinner stor respekt både hos de egna och muslimerna. Cecilia har det svårt i klostret men hittar en bundsförvant i Blanka som får henne att stå ut med abbedissan Rikissas sadistiska behandling.

4

Avsnitt 4

Arn lägger fram en plan om hur Saladin kan stoppas via ett överraskningsöverfall, vilket han belönas för. Cecilias klosterliv blir något lättare efter ett besök av biskop Bengt.

5

Avsnitt 5

Det sista slaget närmar sig för Arn och tempelriddarna, men utgången blir inte den förväntade. Arn tillfångatas men lyckas övertyga Saladin att släppa honom. Väl hemma i Sverige väntar Cecilia men deras återförening stoppas av mörka krafter.

6

Avsnitt 6

Arn och Cecilia slår sig ner på Forsvik för ett lugnt och stilla liv. Men den viktigaste striden återstår och avgörs i en stor sammandrabbning om folkungarna ska kunna vinna mot sverkarna och danskarna. frågan är om man under Arns ledning lyckas förena kungadömet.